Accommodation


 

แบบห้องพัก

ราคาห้อง/คืน

1

Blue boat

2,500 บ.

2

Blue city view

2,800 บ.

3

Blue sea view

3,000 บ.

4

Blue plus

3,500 บ.

5

Blue duplex

4,800 บ.

6

Blue suite

5,500 บ.

 ✦ BLUE BOAT   2,500 THB / Night                                                                                                                                                                             

    

 ✦ BLUE BOAT CITY VIEW      2,800 THB / Night                                                                                                                                                    

    
 ✦ BLUE BOAT CONNECT     - THB / Night                                                                                                                                                              

    
 ✦ BLUE PLUS  3,500 THB / Night                                                                                                                                                                                  

    
    

 ✦ BLUE DUPLEX    4,800 THB / Night                                                                                                                                                                         

    
 ✦ BLUE SUITE    5,500 THB / Night                                                                                                                                                                         

    
    


โรงแรมบลูโบ๊ทดีไซน์โฮเทล
ซอยนาเกลือ 16/3  ตำบลนาเกลือ  อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี  20150 
โทรศัพท์ +66 (0)38 371 560-8 (คู่สายอัตโนมัติ) , มือถือ 098-257-2975, FAX 038 371 569  Email:   info@blueboatpattaya.com
 
เว็บสำเร็จรูป